Körös-Völgye Alapítvány

A Körös-Völgye Alapítvány azért jött létre, hogy elősegítse a Dél-Alföld, kiemelten Békés megye legjelentősebb problémáinak megoldását. Az alapítvány Alapító Okiratába nevesített célok és az azok elérését szolgáló tevékenység hiánypótló a térségben.

Az alapítvány céljait úgy határoztuk meg, hogy a tevékenységi területek minél szélesebb spektruma belevehető legyen, így minél jobban tudjuk szolgálni környezetünk fejlődését.

A Körös-Völgye Alapítvány tevékenységi körének meghatározása Békés megye strukturális problémáinak figyelembe vételével történt. Az alapítvány hivatalos bejegyzésére 2005. nyarán került sor. Az alapítást követően Szarvason megnyitottuk szolgáltatás és ügyfélközpontú irodánkat. A szervezet 2007. július 27-étől közhasznú szervezetként működik.

Az alapítvány fő tevékenysége a megalapítást követően először főleg közösségi rendezvények, szakmai előadások szervezése, kiadványok szerkesztése, ismeretterjesztés volt. A szervezet magas színvonalú múltat mutathat fel a rendezvényszervezés, szakmai és kulturális események lebonyolítása területén.

2006. júliusától kiemelten fontos tevékenységi területévé vált az alapítványnak az "euroatlanti integráció folyamatainak kiterjesztése" és "a terület- és vidékfejlesztési projektek szervezése" célokhoz fűződő programok szervezése és a kezdő és működő vállalkozások tanácsadással való segítése. A Körös-Völgye Alapítvány fenntartó szervezete a szarvasi Helyi Vidékfejlesztési Irodának, mely 2007. májusától működik Szarvas város központjában. Ez az iroda az FVM "kistérségi vidékfejlesztési lába", amely a vidékfejlesztési programok koordinálásáért, és az ezzel összefüggő információk közléséért felelős.

2007. júniusában nyitottuk meg Békéscsabán Vállalkozásfejlesztési Irodánkat, mely a megye vállalkozásait segíti tájékoztatással, ismeretanyagok átadásával és a közvetlen pályázati tanácsadással. A vállalkozások számára kedvezményes vállalkozói és egyéb hitellehetőségeket is közvetítünk, valamint a hitelkérelmek megírásában is segítséget nyújtunk. Kibővítettük profilunkat mikrohitelezéssel, innovatív projektek generálásával és menedzselésével is. A kollegák tanácsadás, projekt menedzsment, pályázatírás és hitelezés területén nagy szakmai tapasztalattal, kapcsolatokkal és széles ismeretségi-, és ügyfélkörrel rendelkeznek


A megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványok országos hálózatot alkotnak, programjaik, - amelyek közül legismertebb a Mikrohitel Program - elérhetők Magyarország egész területén. Ez évtől kibővültek a lehetőségek. Az Új Magyarország Mikrohitel program keretén belül, újabb jelentős mikrohitel alapok nyíltak meg. Két fajtáját kínáljuk, -kezdő és kezdés előtti vállalkozások számára is- a beruházásra és a forgóeszköz felhasználásra is, mintegy 6 milliós keretösszegig.

A mikrohitel program kibővítéseként bevezetésre került az MFB (Magyar Fejlesztési Bank ZRT.) Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogramon belül a Mikrohitel Plusz (15 milliós beruházási hitel), majd nem csak a mikrovállalkozók számára elérhető Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel lehetőség (50 milliós beruházási hitel), amelyek a kedvezményes kamata és korrekt fedezeti igénye miatt nagyon népszerű. Ezt az MFB-vel kötött megállapodásaink alapján ajánljuk a hozzánk forduló mikro, - és kisvállalkozásoknak.
Egyik legfontosabb programunk a TANÁCSADÁS, mely keretén belül széleskörű tájékoztatást tudunk nyújtani a hozzánk forduló vállalkozásoknak, vagy a vállalkozni vágyóknak, a lehetőségeikről. Nem elhanyagolható szempont, hogy e szolgáltatásunkat INGYENesen tudjuk a vállalkozások számára biztosítani.

A Nemzeti Civil Alap megbízásából, a Személyi Jövedelem Adó (SZJA) 1%-ának felajánlására buzdító kampányt, 2008-ban Békés megyében szervezetünk bonyolítja. A "Nem kell hősnek lenned", szlogen jegyében a www.bekescivil.hu honlap adatbázisával kívánjuk a civilszervezetek adószámának elérhetőségét elősegíteni.

A Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által szervezett 3P Klaszter (Műanyagipari, Csomagolástechnikai, Nyomdaipari Klaszter) a Dél-Alföldi Régióban szerveződik. Békés megyei tagjainak szervezését összefogását végezzük, a Bács megyei alapítvány együttműködő partnereként.

A Körös-Szögi (szarvasi) Kistérségben a Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI) fenntartása a Körös-Völgye Alapítvány feladata. A Helyi Vidékfejlesztési Iroda az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program helyi megvalósításáért, a Helyi Vidékfejlesztési Tervek programozásáért és társadalmasításáért, illetve a helyi közösség vidékfejlesztési elképzeléseinek sikeres megvalósításáért felelős. A Szarvas Szabadság u. 36. alatt található.

A KVA szolgáltatásai elérhetők mind Békéscsabán (a Jókai u. 34-ben), mind a megye több pontján az alapítvány külsős tanácsadóinak közreműködésével. A szolgáltatásainkról az általunk szervezett rendszeres vállalkozói fórumokon kaphatnak az érdeklődők tájékoztatást, de folyamatosan bővülő internetes honlapunkon is. A tanácsadói tevékenység keretében kiemelésre érdemes a pályázati tanácsadás a hozzákapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatásokkal, és meg kell említeni a különböző szintű és tematikájú tanulmányok, programok, fejlesztési tervek készítésében való jártasságunkat.

.Futó programjaink:

UJ_MO_MIKROHITEL Új Magyarország mikrohitel
HVI HVI - Fordulópont a fejlődésben
MIKRO_PLUSZ MFB - Mikrohitel Plusz
MIKRO_PLUSZ MFB - Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel
NEM_KELL_HOS Nem kell Hős(www.bekescivil.hu) - Adója egy százaléka is szupernagy segítség
3PKLASZTER 3P Műanyagipari, Csomagolástechnikai, Nyomdaipari Klaszter
3PKLASZTER "Hungarikum" Élelmiszeripari és Italgyártó Klaszter


Lezárt programjaink:

REHAB Első Szarvasi Rehabilitációs Nap

Közhasznúsági jelentések:

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés megtekintése

Közhasznúsági jelentés kimutatásainak megtekintése

2. számú melléklet megtekintése

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés megtekintése

Közhasznúsági jelentés kimutatásainak megtekintése

1. számú melléklet megtekintése

2. számú melléklet megtekintése

3. számú melléklet megtekintése

4. számú melléklet megtekintése

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés megtekintése

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 
Irodáink
5600, Békéscsaba Jókai utca 34. Tel/Fax: 06-66-44-66-55 E-mail:info@korosvolgye.hu
5540 Szarvas, Szabadság u. 36. Tel/Fax: 06-66-400-500 E-mail:koros-volgye@szarvasnet.hu