PPS letöltés
HVI_LOGO

A Helyi Vidékfejlesztési Irodák feladatai


A HVI-k országos hálózatát az ÚMVP (Új Magyarország Vidékfejlesztési Program) vidékfejlesztési forrásainak minél hatékonyabb felhasználásának elősegítésére hívta életre az FVM. Magyarország minden egyes vidéki kistérségében megtalálhatják a HVI-ket a településükért és kistérségükért felelősséget érző, a vidék fejlesztése iránt elhivatott önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozók, valamint az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap forrásaira pályázni kívánó szervezetek.


A HVI-hálózat kialakításának menete


A Helyi Vidékfejlesztési Iroda a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet által megjelölt kistérségek vonatkozásában kistérségenként egy, a helyi vidékfejlesztési közösségek munkaszervezeteként szolgáló, az Irányító Hatóság (IH) által elismert szervezet.


A HVI funkciója

 • Az FVM vidékfejlesztési "lába" a kistérségekben: a kormányzati vidékpolitika hírnöke, a helyi kezdeményezések szócsöve.
 • Olyan modern szellemiségű, szolgáltatás-orientált, decentralizált szervezet, amely a kistérségi problémákat a helyi érdekeltek összefogásának útján képes megoldani, a helyi adottságokat pedig kiaknázni.
 • A HVI-k szűken vett hatóköre az ÚMVP III-IV. tengelyek intézkedéseiben foglalt támogatásokra jogosult települések teljes területe, de az integrált vidékfejlesztési intézkedések tovagyűrűző hatásai útján az egész kistérség fejlődését szolgálják.
 • Elérhető, megbízható vidékfejlesztési információs csomópont a kistérségben.


A HVI feladatai

 • Az alakuló LEADER Akciócsoportok létrejöttének motiválása, a szereplők ösztönzése, majd az Akció CSoportok regisztrálásában, valamint a LEADER Fejlesztési Stratégia elkészítésében való részvétel.
 • A LEADER-program által nem érintett térségekben Helyi Vidékfejlesztési Közösségek (HVK) szervezése a kistérség állami és önkormányzati, civil, illetve vállalkozói szereplőinek ösztönzésével, bevonásával.
 • A sajátos, egyedi térségi adottságokra építő, testre szabott Helyi Vidékfejlesztési Terv elkészítésének koordinálása.
 • Az ÚMVP I-IV. tengely intézkedéseihez és támogatásaihoz kapcsolódóan tanácsadási, tájékoztatási szolgáltatások nyújtása a kistérségben tevékenykedő vidéki szereplők (üzleti vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok) számára.
 • Rendezvények, képzések, tréningek, illetve egyéb közösségi akciók tervezése, szervezése.
 • A HVK-k adminisztratív munkaszervezeteként a közösség munkájának háttértámogatása.
 • Projektötletek gyűjtése, generálása, rendszerezése.
 • 2008) Részvétel a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezésében.
 • (2008) A III-IV. tengely intézkedései keretében benyújtott támogatási kérelmek beérkeztetése, befogadása.

HVI a Szarvasi Kistérségben:

Alapítványunk azért jött létre, hogy elősegítse térségünk legnagyobb problémáinak megoldását. Arra koncentrál, hogy a régió, a megye, a kistérség alapvető problémáiban nyújtson segítséget, főleg a tudományos tevékenység, az Európai Uniós ismeretek mindennapokba való beépítésének elősegítésével, a terület- és vidékfejlesztési projektgenerálással, szervezésével, a különböző szakmai előadások, rendezvények megszervezésével, lebonyolításával.

A Körös-Szögi (szarvasi) Kistérségben az iroda fenntartása a Körös-Völgye Alapítvány feladata. A Helyi Vidékfejlesztési Iroda az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program helyi megvalósításáért, a Helyi Vidékfejlesztési Tervek programozásáért és társadalmasításáért, illetve a helyi közösség vidékfejlesztési elképzeléseinek sikeres megvalósításáért felelős.

Az Alapítvány eddigi fő tevékenységi köréhez, a vállalkozás és vidékfejlesztéshez, teljesen illeszkedő, testhez álló feladat. Így a HVI vezetéséhez komoly tapasztalattal rendelkezünk, a magas színvonalú feladatellátást pedig az Alapítvány jól képzett, széles körű tapasztalattal, kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkező humánerőforrása biztosítja.

LEADER

KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT

Előzetesen elismert LEADER akciócsoport

Tervezést Koordináló Csoport

Vezető: Debreceni Lajos; debreceni@doboz.hu. Vezető helyettes: Sonkolyné Szekerczés Margit: szekerczes@szarvasnet.hu

Gazdaságfejlesztés, vállalkozásfejlesztés, programfinanszírozás, Kovács Mátyás: kovacsmatyi@korosvolgye.hu


A Szarvasi Helyi Vidékfejlesztési Iroda

Irodavezető:

Csarnai László e-mail:
szarvasi@vkszi.hu;csarnailaszlo@korosvolgye.hu
Telefon: 70/508-5185; 66/ 44-66-55
Cím: 5540 Szarvas Szabadság u. 36.

Vidékfejlesztési referens:

Zsigmond Eszter
30/865-1971, 66/ 400- 500;
szarvasi@vkszi.hu

Cím: 5540 Szarvas Szabadság u. 36.

HVI_LOGOK
 
Irodáink
5600, Békéscsaba Jókai út 34. Tel/Fax: 06-66-44-66-55 E-mail:info@korosvolgye.hu
5540 Szarvas, Szabadság u. 36. Tel/Fax: 06-66-40-05-00 E-mail:koros-volgye@szarvasnet.hu
KVA