"Hungarikum" ELIT Klaszter - Együttműködési megállapodás

PARTNERSÉG A VERSENYBEN


Együttműködési Megállapodás

A

"Hungarikum" élelmiszeripari és italgyártó.

Klaszter

létrehozására és működtetésére

Amely létrejött az alábbi Együttműködő Felek, azaz a

Körös-Völgye Alapítvány

(5561 Békésszentandrás, Szentesi u. 1.), a

Lúdland Kft

(5900 Orosháza, Barátság u. 3.) az

Extol Kft.

(5600 Békéscsaba, Fényes u. 111.) a

Varga Mihály Kft.

(5900 Orosháza, Barátság u. 3.),

Dr. Turcsán Zsolt egyéni vállalkozó

(5800 Mezőkovácsháza, Fáy u. 21.), a

Lau-Federn Kft.

(5540 Szarvas, Zalka M. u. 30.), az

Éden-Werk Kft.

(5540 Szarvas, Szabadság út 48.), a

Gyulai Pálinka Manufaktúra Kft.

(5700 Gyula, Külterület 0272/168.hrsz.)

Kisrét Manufaktúra Kft.

(5600 Békéscsaba, Kisrét, 92/2.),


Kovács Béla egyéni vállalakozó

(5540 Szarvas, Vágóhíd u. 1/2.), a

MUFFANCS Kkt.

(5800 Mezőkovácsháza, Kossuth u. 121.),

Trifonovics Klára

(5800 Mezőkovácsháza, Táncsics u. 72.), a

Prosperus Agent Trade Kft.

(5650 Mezőberény, Petőfi u. 41.), az

Eddy Bt.

(5553 Kondoros, Hősök u. 25.), az

Alföldi-Hús Zrt.

(5540 Szarvas, Orosházi út 5.), a

BioHungaricum Kft.

(5540 Szarvas, Külterület 030/2 hrsz.), a

Neoconvert Kft.

(6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12.), a

Tessedik Sámuel Főiskola

(5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.), a

"VERECZKEI" Bt.

(5650 Mezőberény, Petőfi u. 3.), a

VÁRIMPEX Kft.

(5630 Békés, Kodály Z. u. 19.)


mint kezdeményezők, valamint az "Együttműködési Megállapodást" aláírók, a továbbiakban Együttműködők között a mai napon, az alábbi feltételek szerint.


I. A megállapodás célja

Az Együttműködők közös akarattal megállapodnak abban, hogy létrehoznak egy együttműködést, mely létre kívánja hozni és működtetni kívánja a "Hungarikum" Élelmiszeripari és Italgyártó Klasztert (továbbiakban "Hungarikum" ELIT Klaszter), amely hozzájárul

 • a nagy hagyományokkal rendelkező, az agrárium gazdaságban meghatározó szerepet betöltő élelmiszeripari, feldolgozó ágazat hálózatszerű fejlesztéséhez; az ebben az ágazatban dolgozó cégek együttműködésének kiterjesztéséhez.
 • a feldolgozottság szint növeléséhez, a nagyobb hozzáadott érték elősegítéséhez, a feldolgozásba alkalmazható új, innovatív eljárások alkalmazásának elősegítéséhez, az ágazat versenyképességének növekedéséhez;
 • az állami támogatások regionális gazdasági prioritások szerinti elosztásához a források összehangolt felhasználásának orientálásával;
 • a régiók általános megújulási képességének kialakulásához.


A "Hungarikum" ELIT Klaszter létrehozásával és működésével elő kívánja segíteni

 • az élelmiszeripar területén tevékenykedő cégek hálózati együttműködési hatékonyságának növekedését;
 • új integrációs kapcsolatok kialakulását;
 • a térségi vállalkozások innovációs tevékenységének fokozódását, valamint
 • a régióban működő klaszterek kompatibilitását.


Az Együttműködési Megállapodást aláírók közösen megfogalmazott további célja az, hogy a magyar kormány által meghirdetett fejlesztési programmal az Új Magyarország Fejlesztési Tervben meghatározott

 • gazdaságfejlesztési operatív programmal (GOP),
 • a régiók operatív programjaival (ROP) és azok törekvéseivel összhangban kívánják fejleszteni a térségi, termelői, beszállítói és szolgáltatói együttműködéseket.


Továbbá elő kívánják segíteni a kormány gazdaságfejlesztési programjain belüli egyes prioritások sikeres megvalósulását azáltal, hogy a klaszter tagjai számára olyan szolgáltatásokat szervez, amelyek kiterjednek

 • a vállalkozások komplex információs szolgáltatásainak fejlesztésére;
 • a vállalkozások piaci pozíciójának javítására;
 • a vállalkozások közötti együttműködés erősítésére;
 • a finanszírozási háttér fejlesztésére, valamint
 • innovációs képességük erősítésére;
 • a vállalkozások vállalkozói kultúrájának sikeres fejlesztésére, a "Hungarikum" ELIT Klaszter létrehozásával és működtetésével.


A "Hungarikum" ELIT Klaszter nyitott szervezet az ágazathoz kötődő vállalkozások, valamint a szakmai és támogató szervezetek számára. Alapító tagjának azok a vállalkozások és szervezetek tekinthetők, akik jelen "Együttműködési Megállapodást" aláírták. Ezt követően az Együttműködők lehetővé teszik, hogy az újabb belépők "csatlakozó", vagy "támogató" tagként a klaszter kezdeményezéshez csatlakozzanak, annak munkájában részt vehessenek. A klaszter program teljes megvalósítása során az egymást kiszolgáló részek komplex egységként működnek az autonómiák tiszteletben tartása mellett.


II. Az Együttműködők jogai

  1. Az Együttműködők jogosultak részt venni a "Hungarikum" ELIT Klaszter előszervezési, létrehozatali, stratégia alkotói tevékenységében, majdani programjaiban.

  2. Az együttműködő felek közösen jogosultak dönteni a "Hungaricum" ELIT Klasztert alapítói kérdéseiben (működtetés, szolgáltatás) és a továbbfejlesztés lépéseiben a szakmai és területi arányok érvényesítési elvének figyelembevételével.


III. A megállapodás hatályba lépése és időtartama

"Hungarium" ELIT Klaszter keretén belüli együttműködés - amely területi működésében, tevékenységi köreiben és tagsági viszonyaiban nyitott az ágazathoz csatlakozó vállalkozások, szakmai és támogató szervezetek számára - az Együttműködési Megállapodás aláírásának napján lép hatályba és határozatlan ideig érvényes.IV. Egyéb rendelkezések

Az együttműködő felek megállapodnak abban, hogy az Együttműködési Megállapodás aláírása után

 1. A "Hungarikum" ELIT Klaszter alapító okiratát, működési szabályzatát konszenzussal 2010. március 30-ig kidolgozzák és elfogadják.
 2. Az együttműködő felek a klaszter menedzsment feladatainak ellátásával a Körös-Völgye Alapítványt bízzák meg.
 3. Ennek érdekében az együttműködő felek megbízzák a Körös-Völgye Alapítványt, hogy a DAOP-2008-1.2.1. számú a "Klaszter menedzsment szervezetek létrehozása és megerősítése" című pályázaton induljon. E projekt keretében végzett tevékenységekben részt vesznek, és a pályázat 1. sz. mellékletében benyújtott Klaszter fejlesztési koncepció és cselekvési ütemtervben foglalt célkitűzésekkel egyetértenek.
 4. Az együttműködő felek megállapodnak abban, hogy a vállalt és az Együttműködési Megállapodásban rögzített kötelezettségeik teljesítése érdekében, szükség szerint, konzultációkat tartanak.

Jelen megállapodás aláírásának időpontjában, az Együttműködési Megállapodásban foglaltak teljesítését koordináló személyek az Alapítók és a támogató részéről a következők:

Alulírott együttműködő felek ezen Együttműködési Megállapodást közös átolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírtuk, mivel az akaratunknak mindenben megfelel.Kelt: Békéscsaba, 2008. július 1.

 
Irodáink
5600, Békéscsaba Jókai utca 34. Tel/Fax: 06-66-44-66-55 E-mail:info@korosvolgye.hu
5540 Szarvas, Szabadság u. 36. Tel/Fax: 06-66-400-500 E-mail:koros-volgye@szarvasnet.hu
KVA