Dél-alföldi Regionális Operatív Program DAOP-1.2.1. -2008

UJ_MAGYARORSZÁG_LOGO

A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, Európai Uniós és hazai forrás felhasználásával, a Dél-alföldi Regionális Operatív Program keretein belül valósul meg.

Projekt neve:

A "Hungarikum" Élelmiszeripari és Italgyártó Klaszter menedzsment létrehozása

Projekt leírás (általános leírás, műszaki adatok)

A projekt teljes költségvetése: 46.199.242.-

A projekt támogatás összege: 36.509.394.-

A projekt időtartama: 2008. november 17.-től 2010. április 30.-ig

Kedvezményezett neve és elérhetősége

A kedvezményezett a Körös-Völgye Alapítvány, megvalósulásának helyszíne, 5600 Békéscsaba, Jókai u. 34. Tel: 66 / 44 66 55

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

6726. Szeged, Közép fasor 1-3. Tel. 62/561 920

Hiperhivatkozás a Nemzeti Fejlesztési

Ügynökség, az Irányító Hatóság és a

Közreműködő Szervezet honlapjára jól

látható helyen.

Nemzeti fejlesztési ügynökség: www.nfu.hu

DARFÜ: www.del-alfold.hu

A DAOP-1.2.1.-2008-0021 számú, a "Hungarikum" Élelmiszeripari és Italgyártó Klaszter menedzsment létrehozása" című pályázatunkon nyertünk.

Kedvezményezett neve és a projekt megvalósulásának helyszíne: Körös-Völgye Alapítvány, 5600 Békéscsaba, Jókai u. 34. tel. 66/44 66 55

A közreműködő szervezet neve és elérhetősége:.................................................A "Hungarikumok", mint termékek, nem csak a magyar klasszikus termék fogalmát takarják, hanem a nagyobb hozzáadott értéket, a prémium kategóriát, vagy legalább is annak lehetőségét jelentik.

A "HUNGARIKUM" Élelmiszeripari és Italgyártó Klaszter megalakításának és a DAOP-2008-1.2.1 a "Klaszter menedzsment szervezetek létrehozása, megerősítése" című pályázaton való indulásunknak alapvető célja, hogy előmozdítsa a vállalkozások, oktatási és K+F intézmények (Szent István Egyetem, - korábban Tessedik Sámuel Főiskola-, a Nyugat-magyarországi Egyetem, az Állattenyésztési Takarmányozási Kutató Intézet), valamint helyi gazdasági szereplők közötti iparági hálózatos együttműködést. Elő kívánja továbbá mozdítani a "tudásgyárakban" lévő szellemi potenciál elérhetőségét a gazdasági szereplők számára. A "tudásgyárak számára viszont a gazdasági életben hasznosítható irányok megtalálását kívánja elősegíteni. Ezen belül lehetőséget kíván biztosítani a régió élelmiszeripari és italgyártó ágazatában működő cégek versenyképességének jelentős növeléséhez. Célja, hogy a leendő klaszter tagok között minél szorosabb együttműködést generáljon, és hogy a Tessedik Sámuel Főiskola "Open College", azaz "Nyitott Főiskola" törekvéseit ötvözze. A "Nyitott Főiskola" olyan szolgáltatás, amely gyakran egy klasszikus főiskolához, egyetemhez kapcsolódik, a legkülönbözőbb rövid, közép vagy hosszabb időtartamú kurzusokkal, tréningekkel. Nyitott azért, mert bárki számára azonnal elérhető, s olyan akár naponta generálódó társadalmi, gazdasági problémákra képes választ adni, amelyekre az akadémiai jellegű felsőoktatás nem alkalmas.

Célja továbbá a vállalkozások igényeivel, a térség felsőoktatási intézményei és a klaszter tagjai között egy partneri viszonyon alapuló, hálózati szerveződésű együttműködés generálása, amely képes kiszolgálni az adott ágazat gazdasági szereplőinek igényeit és képes helyi válaszokat adni a gazdaság kihívásaira. Arra törekszik, hogy fejlődjön és bővüljön a klaszter szolgáltatási palettája, megteremtődjön az összhang a közös szolgáltatások kínálata és kereslete között. Járuljon hozzá, a pólus programban definiált akkreditációs követelmények teljesítéséhez szükséges továbbfejlődéshez, képes legyen a későbbiekben a magas hozzáadott értékű, exportorientált, innovatív tevékenységet folytató klaszterré válni. Megteremtse azt a közeget, infrastruktúrát - magát a klasztert -, mely képes lesz közös beruházásokat generálni a tagok között, növelve ezzel azok versenyképességét. (A klaszter-stratégia megalkotásakor konkrétan be akarjuk azonosítani a közösen végrehajtható, illetve végrehajtandó projekteket.) Ugyancsak itt kerül definiálásra az az alapvető szolgáltatási kör, amit a projekt keretében ki-, illetve továbbfejlesztenek az együttműködő partnerek).

Rendezvényeink:

Iránytű 2009. február 25. Békéscsaba

Nyitó konferencia 2009. május 29 Gyula


 
Irodáink
5600, Békéscsaba Jókai utca 34. Tel/Fax: 06-66-44-66-55 E-mail:info@korosvolgye.hu
5540 Szarvas, Szabadság u. 36. Tel/Fax: 06-66-400-500 E-mail:koros-volgye@szarvasnet.hu
KVA